Anadolu'da Azer-Nefes Bir Can: Yavuz Bülent Bâkiler

Gökçe YÜKSELEN, Abdurrazak PELER

Özet


Nesiller boyunca süren bir göçün ardından Sivas’a yerleşen Azerbaycanlı bir ailenin evladı
olan Yavuz Bülent Bâkiler, birçok konunun yanında ‘ana’, ‘Anadolu’ ve ‘Türk Dünyası’ temalarının
öne çıktığı şiiriyle birlikte biyografi, deneme – inceleme, siyasi tarih ve gezi notları
türlerini içeren nesriyle de Çağdaş Türk Edebiyatı’nın en renkli simalarındandır. Esas itibariyle
avukat olan ve pek başarılı sayılamayacak siyasi bir kariyere de sahip olan Bâkiler, “Ana
Şairi” addedilecek kadar şiirlerinde ‘ana’ temasını edinmiş, gerek şiirlerinde gerekse düzyazılarında
işlediği Azerbaycan, Türkistan gibi konularla milliyetçi – muhafazakâr camianın gönlünde
taht kurmuştur. Bâkiler’in bir diğer hususiyeti ise Türkçenin doğru konuşulup yazılması
konusunda gösterdiği hassasiyettir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.