Halide Edip Adıvar'ın Öğretmenlikten istifası

Seyit TAŞER

Özet


Halide Edip Adıvar, 1882–1964 yılları arasında yaşamış, Türk siyasi tarihinde rol oynamış bir
yazardır. Aynı zamanda öğretmenlik ve akademisyenlik de yapmıştır. Öğretmenlik görevine
nihayet verişi ile ilgili olarak, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden elde ettiğimiz belgelere
çalışmamızda yer verilmiştir.
Belgeler, Halide Edip’in kız öğretmen okulu olarak bilinen dâr-ül-muallimât’taki görevinden
ayrılmak istediğine dair bir dilekçe ile, konu hakkında dâr-ül-muallimât müdürünün maârif
nezâretine gönderdiği yazılardan ibarettir. Halide Edip’in hangi sebeplere istinaden öğretmenlikten
istifa ettiğini gösteren dilekçede yer bulan ifadelerden, düşünce yapısına ilişkin bazı
ayrıntılar yansımış ve okula ilişkin eleştirilerinin olduğu anlaşılmıştır. Okul müdürünün,
maârif nezâretine gönderdiği yazıda ise, istifanın olaylı bir şekilde gerçekleştiği görülmüştür.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.