Hattat Bir Şair: Hasan Rıza (1849-1920) ve Divanı, İki Şiirinin İncelenmesi

Gülşen SEZEN

Özet


Hasan Rıza, bilhassa Mushaf’larıyla meşhur bir Türk hattatıdır. Sülüs, celî ve ta’lik
hatlarıyla pek çok eser vermiştir; fakat en yetenekli olduğu alan nesih yazısıdır. Nesih ile
Kur’an yazmak, Hasan Rıza Efendi’yle kemale ermiştir. Bu değerli hattatın edebiyat
camiasına kazandırdığı dîvânı, makalenin ana konusunu teşkil etmektedir. Çalışmada,
devrin siyasi durumu, edebiyatı ve şairin bağlı olduğu tarikat verilmiştir. Ardından şairin
hayatından ve sanatından bahsedilmiş; adı geçen dîvân, şekil ve içerik yönünden
incelemeye tabii tutulmuştur. Son olarak dîvândan iki şiir şerh edilerek, tekke edebiyatı
mensubu şairin çeşitli yönlerden tanıtılmasına gayret edilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.