Hüseyin Nihal Atsız'ın 'Ruh Adam' Romanında Yer Alan Tip ve Karakterlerin İncelenmesi

Ahmet EVİS

Özet


Türk edebiyatının sözlü ve yazılı eserlerinin ortaya çıkışından itibaren eserlerdeki tip ve
karakterler, farklı şekillerde kendilerini göstermişlerdir. Yapılan çalışmayla geçmişten
günümüze birçok tip ve karakteri bünyesinde bulunduran Hüseyin Nihal Atsız’ın Ruh
Adam romanının incelenmesi amaçlanmıştır. Gerek İslamiyet öncesi gerek İslamiyet
sonrası birçok tipin yer aldığı eser, çağdaşı birçok romandan bu yönüyle farklılık gösterir.
Ayrıca yazarın dünya görüşü doğrultusunda kaleme almış olduğu Ruh Adam romanının
fantastik ögeler barındırması, esere hem farklı bir boyut kazandırmış hem de tip ve
karakterlerin çeşitlenmesini sağlamıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.