27 Numaralı Şer'iye Siciline Göre Antep Vakıfları (1664-1666)

İbrahim SOLAK

Özet


Ekonomik, kültürel ve sosyal hayatın gelişip canlanmasında vakıfların ve vakıf sisteminin çok önemli bir yerinin olduğu bilinmektedir. Vakıflar aracılığıyla özellikle şehirlerde, bazen de kırsal alanda cami, mescit, medrese, hamam, zaviye, imâret, bedesten gibi kültürel eserlerin yapımı artmış bu da sosyal hayatın gelişmesini, ticaretin canlanmasını sağlamıştır. Bu tebliğ-de, 1664-1666 tarihleri arasında Antep şehrinde bulunan cami, mescit, medrese, tekke, zaviye gibi vakıf eserleri ve bunların haricinde kalan toplum yararına kurulan vakıflar 27 numaralı Antep Siciline göre anlatılmaya çalışılacaktır.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.