Konya Vilâyet Salnâmelerine Göre Saidili Nahiyesi'nin İdarî ve Sosyo-Ekonomik Yapısı

Barış SARIKÖSE

Özet


Osmanlı döneminde Konya’ya bağlı nahiyelerden biri de Saidili nahiyesidir. Nahiyenin
merkezi Kadınhanı kasabasıdır. Zamanla Saidili nahiyesinin idarî yapısında değişiklikler
meydana gelmiştir. Saidili, XVIII. yy.’da kaza olmuş, XIX. yy. başlarında tekrar nahiyeye
dönüştürülmüştür. Nahiyeye bağlı köy sayısında da değişiklikler olduğu görülmektedir.
Kanuni döneminde 40 civarında olan köy sayısı zamanla dokuza kadar düşmüştür. XIX.
yy. sonlarında nahiyeye muhacirlerin iskân edilmesi ile yeni köyler kurulmuştur. Nüfus
da muhacir iskânına bağlı olarak nahiye genelinde artmıştır. Osmanlı genelinde
uygulanan nahiye idarî teşkilatlanması, Saidili nahiyesinde de uygulanmış, idarî yapıda
yeni birimler oluşturulmuştur. Tekrar kaza haline getirilen Saidili nahiyesinin
sınırlarında da idarî yapıda meydana gelen gelişmelerden dolayı değişiklikler
yaşanmıştır. Saidili adı, zamanla unutulurken nahiyenin merkezi olan Kadınhanı kasabası
adı ön plana çıkmıştır. Kadınhanı, günümüze kadar Konya’ya bağlı kazalardan biri olarak
idarî sistemdeki yerini almıştır. Saidili nahiyesinin idarî ve demografik yapısında
değişmeler meydana gelirken, tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomik yapıda pek fazla
değişim meydana gelmemiştir. Nahiyede faaliyette bulunan eğitim kurumları sayesinde
XIX. yy. sonlarında nahiyede eğitim seviyesinde yükselme olduğu görülmektedir. Bu
araştırmada Saidili nahiyesinin XIX. yy. sonlarındaki idarî, demografik ve sosyoekonomik
yapısı Konya Vilayet Salnâmeleri’ne göre değerlendirilmiştir


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.