Türkiye Selçuklu Sultanlarının Kitabelerde Geçen Bazı Unvanları ve Bunların Selçuklu Siyasetine Yansımaları

Mehmet Ali HACIGÖKMEN

Özet


Türk Devletlerinde tahta çıkan sultanlar kendilerine bir takım alâmetler verirlerdi. Bunların en başında unvanlar gelirdi. Bu unvanlar Sultanların yaptığı veya yapmak istediği icraatları gösterirdi. Ayrıca bu unvanlar halife tarafından verilirdi. Halifede içinde bulunduğu siyasî duruma göre hareket eder, ona göre unvan verir idi. Abbasi halifesi Nasr li Dinillah (1180-1227) zamanında bu durum daha net ortaya çıkacaktır. Abbasî halifesi kaybettiği siyasî gücü tekrar ihya etmek için Fütüvvet teşkilatını kuracak ve bütün sultanları da bu teşkilata katılma-ya çağıracaktır. Bu dönemde İslam dünyasının en güçlü devleti Türkiye Selçuklu devleti idi. Selçuklu Sultanları da bu fütüvvet teşkilatına girecekler, ancak aldıkları unvanlar daha da çeşitlenecektir. Bu unvanları bir çoğu kendilerinin yaptığı veya yapmak istedikleri işler ile ilgili idi. Çalışmada bu konular anlatılmaya çalışılacaktır.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.