Beyânü'l-Hak Mecmuası ve Hamdi Efendi

Şerif DEMİR

Özet


II. Meşrutiyet’in ilanı, siyasal ve kültürel alanda büyük değişime sebep olmuştur. Bu
dönemde, kültürel alanda yeni kurumlar kurulmuş, yeni yayın organları çıkmıştır.
Cemiyet-i İlmiye-i İslamiye ve Beyan’ül Hak Mecmuası da bu yayın organlarındandır.
Siyasi hayatta oldukça etkin olan Beyan’ül Hak Mecmuasının yayın hayatı dört yıldan
fazla sürmüştür. Geniş bir yazar kadrosu olan mecmuanın, yazarları arasında Hamdi
Efendi (Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır) de yer almıştır. Hamdi Efendi, siyasette son
derece aktif olduğundan 31 Mart Hadisesi’nin fikren bastırılmasından Abdülhamit’in
tahtan indirilmesine kadar birçok siyasi faaliyetin içerisinde yer almıştır. Dönemin
fırtınalı hayatında Hamdi Efendi; Beyan’ül Hak Mecmuası’ndaki güncel yazıları, Meclisteki
siyasi faaliyetleri ve ilmi çalışmalarla dikkat çekmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.