Çinli Düşünür ve Devlet Adamı Kang You Wei'ye Göre Osmanlı Modernleşme Süreci

Giray FİDAN

Özet


Çin’in en son hanedanı olan Qing Hanedanı’nın son yıllarında yaşamış olan ünlü Çinli düşünür ve devlet adamı Kang You Wei dönemin önemli güçlerinden olan ve Çin’e birçok açıdan benzerlik gösteren Osmanlı İmparatorluğunu yakından takip etmekte ve Çin için bir modernleşme örneği olduğunu düşünmektedir. Kang You Wei, İmparatora sunduğu yazıla-rında Batı’daki gelişmeleri ve Osmanlı’da yaşanan modernleşme süreçlerini de ayrıntılarıyla aktarmıştır. 1898’de sürgüne yollanmasının ardından uzun yıllar dünyanın çeşitli ülkelerinde sürgün hayatı yaşayan Kang 1908’de İstanbul’a da gelmiş ve Osmanlı ile ilgili “Tu Jue You Ji” adlı bir seyahatname yazmıştır.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.