Konya'ya Ait Geleneksel ve Çağdaş Gelinliklerin Fotoğraflardan İncelenmesi

Arzu BOR, Miyase ÇAĞDAŞ

Özet


Selçukluya başkentlik yapmış, giyim tarihi oldukça zengin ve köklü bir şehir olan bir
Konya’nın gelinlikleri de önemli mesajlar veren kültür miraslarımızdandır. Düğünlerin en
giysisi olan gelinlikler, geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini korumaktadır; ancak
gelinlikler zamanla değişiklikler göstermekte, renk, model - kesim, kol, yaka model -
kesimi ve aksesuarlarda farklılıklar olduğu göze çarpmaktadır. Araştırmada, Konya iline
ait 20 adet fotoğrafta gelinlik özellikleri değerlendirilmiş; gelinliklerde uygulanan giysi
cinsler, renk, model-kesim tekniği, süsleme özelikleri, gelinliği tamamlayan aksesuarlar
gözlem fişleri aracılığı ile incelenmiştir. Geçmişte gelinliklerde model-kesim özellikleri ön
plandayken, yakın dönem gelinliklerinde süslemeye önem verildiği, renkte, renkliden
beyaza; süslemede, tel kırma tekniğinden, boncuk tutturma tekniğine bir geçişin olduğu
görülmektedir. Amaç, kültürümüzün parçası olan Konya gelinliklerinin değişimini
belirleyerek gelecek kuşaklara aktarmaktadır. Bu amaç ve önem doğrultusunda
araştırmada tarama modeli uygulanmış, literatür taraması ve kaynak kişiler ile
görüşmeler yapılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.