Batı Anadolu'daki Kongrelerde Alınan Mali Kararlar Hakkında Bir Değerlendirme

Hasan Ali POLAT

Özet


Mütareke döneminde Kuvâ-yı Milliyelerin ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi
için Batı Anadolu’da Balıkesir, Nazilli ve Alaşehir kongreleri toplanmış ve özellikle Alaşehir
Kongresinde, Batı Anadolu’daki direnişi tek bir merkezden idare etmek maksadıyla fevkalade
önemli kararlar alınmıştır. Batı Anadolu’da gerçekleştirilen kongrelerde Heyet-i Merkeziyeler
oluşturulup, Menzil Müfettişlikleri kurulmuştur. Bu müfettişlikler mali meselelerde büyük
sorumluluklar üstlenmişlerdir. Kongrelerde, Kuvâ-yı Milliye birliklerinin yeme-içme, giyimkuşam,
silah ve mühimmat noktasında desteklenmesi yönünde önemli kararlar alınmış ve bu
kararların titizlikle uygulanmasına çalışılmıştır. İhtiyaçların düzenli bir şekilde karşılanabilmesi
için halktan mal ve para bağışı (ayni ve nakdi teberrû) taleplerinde bulunulmuştur.
Kuvâ-yı Milliye birliklerinin ihtiyaçlarını karşılamaya dönük bu talepler, vatandaşlar tarafından
elden geldiği nispette karşılık bulmuştur. Heyet-i Merkeziyeler, elde edilen gelirlerin suiistimalinin
önüne geçmek için de Menzil Müfettişliği aracılığıyla azami gayret göstermişlerdir.
Nihayetinde kongrelerde alınan mali kararlar, titizlikle uygulanarak Kuvâ-yı Milliyelerin
ihtiyaçları, dönemin şartları göz önüne alındığında oldukça ileri düzeyde karşılanmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.