XII-XVI. Yüzyıllarda Yaşamış Azerbaycanlı Bazı Devlet Adamları, Bürokratlar ve Siyaset Bilimciler

Elnur NESİROV

Özet


Bu makalede Büyük Selçuklu Devleti, Azerbaycan Atabegleri, Anadolu Selçuklu, Babürlü, İlhanlı ve Osmanlı Devletleri gibi Türk devletlerinin çeşitli kademelerinde hizmet etmiş bazı Azerbaycanlı devlet adamları, siyaset bilimcileri ve bürokratların hayat ve faaliyetlerine ışık tutulmaya çalışılmıştır. Burada hakkında bahsedeceğimiz kişilerin bazıları aynı zamanda
yaşadıkları dönemin ünlü bilim adamları idiler ve telif ettikleri eserler uzun seneler okunmuş ve okutulmuştur. Devlet yönetimi konusunda ileri sürdükleri fikirler Türk siyasi
geleneğinde derin izler bırakmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.