Türk İş Hukuku ve Çalışma İlişkileri Alanına Uzlaştırma Kurulunun Girişi: Ta'til-i Eşgâl Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme

Cem DOĞAN

Özet


İttihat ve Terakki Cemiyeti, 1908 Devrimi’yle ve II. Abdülhamit yönetimine karşı sonsuz bir özgürlük vaadiyle yönetsel erki eline geçirmişti. İkinci bir meşrutiyet devrinin kapısının
aralanması, Osmanlı unsurları arasında sevinçle karşılanmış, ülkenin birçok yerinde kutlama gösterileri düzenlenmişti. Osmanlı işçileri de, göreli özgürlük ortamının getirdiği bu coşkudan faydalanmış ve 1908 Yaz’ında birçok grev hareketine girişmişlerdi. Bu makale, bu yoğun grev dalgasının önünü almak amacıyla yürürlüğe konan Ta’til-i Eşgâl Kanunu’nu (Grev Kanunu) kapsam ve içerik bakımından analiz etmeyi amaçlamaktadır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.