Kibro-Minoan Yazısı ve Kıbrıs'ın Tarihî Çağşlara Girişi

Ahmet GÖZLÜ

Özet


M.Ö. 1500 yıllarında Kibro-Minoan adı verilen yazının Kıbrıs coğrafyasında ortaya
çıkmasıyla birlikte Ada, tarihöncesi çağlardan tarihî çağlara adımını atmıştır. Bu özel süreç, Kıbrıs prehistoryası taksimatı içinde müstesna bir yere sahip olan Geç Bronz Dönemi = Geç Kıbrıs Dönemi (M.Ö. 1600-1050)’nde ortaya çıkmıştır. Söz konusu dönemde beliren yerel ve bölgesel dinamiklerin etkisi Ada’da yazının ortaya çıkışı için nesnel bir zemin oluşturmuştur. Oluşan bu nesnel zemin de Ada’nın tarihî çağlara girişinde itici bir güç olmuştur. Bu makale, Ada’nın tarihî dönemlere geçişindeki koşulları gözardı etmeden Ada geçmişi içinde yazının ortaya çıkışı, gelişimi ve çeşitlerini, Demir Çağı (M.Ö. 1050-325)’nı da dikkate alarak
tanıtmaya çalışacaktır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.