Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özel Öğretim Yöntemleri Dersi Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar: Bilgilendirici ve Öğretici Metinler Örneği

Mihrican AYLANÇ

Özet


Türkçe Eğitimi Bölümünde öğrenim gören öğretmen adayları, Özel Öğretim Yöntemleri
dersinde bilgilendirici ve öğretici metinlerin kavratılması ve bu metinlerdeki anlam ilişkileri-nin ortaya çıkarılmasına yönelik ders uygulamalarında birtakım sorunlarla karşılaşmaktadır-lar. Bilgilendirici ve öğretici metinler okura doğrudan dünya yaşantısı ile ilgili bilgiler sunar ve okurun bilgi birikimini arttırır. Bu tür metinlerin tümevarım yöntemiyle öğretimi öğrenci-erde kalıcı ve istendik davranış değişiklikleri yaratılması sürecini destekler, öğrencilerin dil gelişimini olumlu yönde etkiler. Türkçe öğretmeni adayları, metinlerdeki anlama dayalı
yapıların parçadan hareketle ortaya çıkarılması ve bunların gündelik hayatta kullanılabilir hâle getirilmesi için sadece alana yönelik konuları değil yöntem, teknik ve stratejileri de öğrenerek bunları uygulamaya dönüştürme becerisini de kazanmış olmalıdırlar. Çalışmamız öğretmen adaylarının öğrendiklerini bilgilendirici ve öğretici metinler üzerinde uygulama noktasında karşılaştıkları sorunları ve bunlara sunulan çözüm önerilerini içermektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.