Haber Söylem Üretimindeki İdeolojik Etki: Wikileaks Haberleri

İbrahim TORUK, Rengim SİNE

Özet


Medya çok karmaşık bir mücadele alanıdır. Bu alanda egemenler de, konumlarını sürdürmek ve bu konum için tehdit unsuru oluşturabilecek düşünceleri ortadan kaldırmak için medya aracılığıyla mücadele vermektedirler. Bir başka deyişle, medya bazı egemen söylemleri
araçsallaştırarak ideolojik bir savaşın merkezi haline gelmektedir. Bu düşünce ekseninden
yola çıkılarak egemen söylemlerin, haber dili içinde nasıl doğallaştırılarak sunulduğu ve
statükonun sürdürülmesi yönündeki belirleyicileri ortaya çıkarmak için; Van Dijk haber
söylem analizi temel alınarak, “Wikileaks” örneklemi üzerinden Radikal ve Yeni Şafak
gazeteleri incelenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.