Türklerde Bakır Çalgı Olarak Boru'nun İlk Kullanımı ve Tarihçesi

Bahadır ÇOKAMAY

Özet


Bu çalışmada Türklerin müziği kullanımı bağlamında kurdukları askeri müzik topluluklarında önemli müzikal katkı sağlayan borunun ilk kullanımları ve tarihçesi incelenmiştir. Türklerin bakır çalgı olarak boruyu ilk kullanımları askeri müzik alanında olmuş ve kurulan askeri mü-zik topluluklarında yerini almıştır. Boru, Orta Asya’dan çeşitli evrimler geçirerek Anadolu’ya gelmiş ve askeri müzik takımlarına girmiş, tematik ve ritmik motifleriyle Türk Askeri Müziği-nin oluşmasında katkısı olmuş, özellikle Osmanlı döneminde mehter çalgılarının çaldıkları ezgilere eşlikte birçok Avrupalı besteciye ilham vermiş ve kendisinden sonra gelen bakır çalgı-ların gelişimine yön göstermiştir. Yapılan araştırma ile Türklerin müziği kullanım amaçların-dan biri olan askeri müziğin icrasındaki en önemli çalgılarından olan borunun ilk kullanımları hakkında bilgi vermek ve günümüze kadar olan evrimini nasıl geçirdiği amaçlanmıştır.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.