Çınaraltı'nın Faaliyet Sahası

Gökay DURMUŞ

Öz


Dergiler, ait oldukları sahaya katkıları küçümsenmemesi gereken yayın organlarıdır. Bu katkı;
bazen yaratma, bezen tanıtma, bazen teferruatlandırma eylemleri ile gerçekleştirilir ve dergiler,
ister bir bilim dalına ister bir sanat dalına ait olsun, canlı organizmalar olarak algılanagelirler.
Onların yayımda olup olmamaları, şu ya da bu kadar sayı yapmış olmaları, değerlerinden ve
sahalarına yaptıkları katkıdan bir şey eksiltmez. Bu ilkeyle hareket ederek çalışmaya konu edindiğimiz
Çınaraltı, 1941-1948 yılları arasında yayımdadır ve önemli faaliyetlere ev sahipliği
yapmıştır. Çalışmada bu faaliyetler, fikrî ve edebî olmak üzere iki ana başlıkta incelenmiş, derginin
şiir poetikası ve politikası üzerinde ise daha teferruatlı tahliller yapılmaya çalışılmıştır.
Böylece Çınaraltı’nın yayın ilkeleri, yazar kadrosu ve bu kadronun dünyaya bakış açısı da
belirlenmiş; derginin Türk fikir hayatına ve yazınına katkıları ortaya konulmaya çalışılmışt


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.