Hâkim Mehmed Efendi'nin Divanında Yer Almayan Şiirleri

Ramazan EKİNCİ

Öz


Klâsik Türk edebiyatında şairler, hayatlarının muhtelif zamanlarında yazdıkları şiirleri belli
ölçüler dairesinde bir araya getirerek divanlarını hazırlamışlardır. Divanlarını tamamladıktan
sonra da şiir yazmaya devam eden şairlerin son şiirleri, divanlarının eski nüshalarında yer
almamıştır. Genellikle bu şiirler, şiir meraklılarınca mecmualara kaydedilmiş yahut şair, şairin
dostları veya müstensihler tarafından divanın yeni nüshalarına ilave edilmiştir. Özellikle son
dönemlerde mecmualar üzerine yapılan çalışmaların artmasıyla birçok şairin divanında yer
almayan şiirleri tespit edilerek yayımlanmıştır. Böylelikle klâsik Türk edebiyatı şairlerinin
bütün şiirlerinin yer aldığı divanların tertip edilmesine zemin hazırlanmaktadır. Bu makalenin
konusunu da XVIII. asrın hattat ve vak‘anüvis şairlerinden Hâkim Mehmed Efendi’nin
divanında yer almayan şiirleri oluşturmaktadır. Çalışmada Hâkim’in hayatı ve eserleri üzerinde
durulduktan sonra söz konusu şiirlerin transkripsiyonlu metinleri verilecektir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.