Moğol Tarihine İlişkin Latince Kaynaklarda Uygurlar

Altay Tayfun ÖZCAN

Öz


Moğolların Naymanları mağlup etmeleri ve Altay dağları civarına egemen olmalarından sonra
Uygurlar Moğol hâkimiyetini kabul ettiler. Bu tarihten sonra Uygurlar, Moğol Hanlığı siyasi
tarihinde önemli bir yere sahip oldular. Moğol yayılmasına verdikleri askerî destek bir yana
bırakılacak olunursa Uygurlar kendilerini özellikle bürokrasi alanındaki becerileriyle gösterdiler.
Moğol tarihi ile alakalı Arapça, Farsça ve Çince olarak kaleme alınan eserlerde Uygurlardan
sıklıkla bahsedilmesinin nedeni Uygurların Moğol Hanlığı üzerindeki derin tesirinden
ileri gelmektedir. Moğol hâkimiyeti altında Uygurlardan bahseden bir diğer kaynak dilini Latince
oluşturur. Plano Carpinili Johannes, Rubruklu Willem gibi seyyahların yanında Parisli
Matthew ve Korykoslu Hetum’un kroniklerinde de onlardan bahsedilir. Bu çalışmamızda Latince
eserlerde Uygurlara dair verilen bilgileri inceleyeceğiz


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.