Denizli Sancağı'nda Meydana Gelen Asayiş Olayları (1914-1920)

Ali Rıza GÖNÜLLÜ

Öz


XX. yüzyılın ilk yıllarında Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu siyasî ve askerî meseleler,
memleketin muhtelif yerlerinde asayiş olaylarının ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Bu dönemde
Aydın Vilayeti’ne bağlı bir sancak olan Denizli’de de, çeşitli asayiş olayları meydana gelmişti.
Denizli Sancağı’nda asayiş olaylarının doğmasına sebep olan unsurlar arasında eşkıyalar,
asker firarileri, hapishane firarileri ve yerli Rumlar bulunuyordu. I. Dünya Savaşı sonunda
Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mondros Antlaşması’ndan sonra,
merkezi ve yerel yönetimler tarafından işgallere zemin hazırlanmasını önlemek için yerli halk
ile azınlıkların birbirine düşmemesi ve mahalli asayişin bozulmaması konusunda azami gayreti
gösteriliyordu. Ancak Rum azınlığın Batı Anadolu Bölgesi’nde, Yunan işgaline zemin hazırlamak
üzere, asayişi bozucu hareketlere girişmesi, bölgenin diğer şehirlerinde olduğu gibi Denizli
Sancağı’nda da asayiş olaylarını arttırmıştı. Bu arada Denizli’nin mülkî yöneticilerinin
asayişi sağlamak üzere, güvenlik güçlerinin sayısını arttırmaya yönelik talepleri, merkezi yönetim
tarafından fazla dikkate alınmamıştı.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.