1657 ve 1698 Yılları Arasında Kadı Sicilleri'ne Göre Rusçuk'ta Köleler ve Cariyeler

Duygu TANIDI

Öz


Kölelik, Antik dönemden başlayıp 19. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş bir kurumdur. İslam
hukuku köleliği kaldırmamışsa da, ona daha insancıl bir içerik kazandırmıştır. İslam hukukunu
hukuk sistemi olarak kabul etmiş Osmanlı İmparatorluğu’nda da kölelik, bu insancıl özellik
çerçevesinde yaşamıştır. Diğer taraftan, köle azadı, devlet tarafından sürekli teşvik edilmiş ve
halk buna özendirilmiştir.
Köleler, cinsiyet ve etnik köken bakımından çeşitlilik göstermekteydi. Kölelerin, Osmanlı İmparatorluğu’nda
daha çok ev işlerinde kullanılmakla beraber daha nadir olarak tarlada da çalıştırıldıkları
bilinmektedir. Rusçuk kadı sicillerinden yola çıkılarak yapılan bu çalışma Osmanlı
İmparatorluğu’nda belirtilen tarihlerde, yaşamış kölelerin özellikleri ve durumları üzerinedir


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.