Sinemada Siyasal İktidar, İdeoloji ve Medya Üçgeni: Wag The Dog Filminin İncelenmesi

Enderhan KARAKOÇ, Abdullah MERT

Öz


Sosyal bilimciler kitle iletişim araçlarının 21. yüzyılın en önemli aygıtları olduğunu kabul
etmektedirler. Bu aygıtlardan sinema, uluslararası kapsamda birçok insana ulaşabilmesi bakımından
hayati bir öneme sahiptir. Sinemanın insanları etkileme gücünün farkında olan hükümet,
devlet, kişi ya da gruplar, sinemayı ideolojik anlamda kendi fikirlerini dayatmak için
kullanmaktadırlar. Özellikle her filmin ideolojik bir mesajının olduğunu bilen yapımcılar ya da
yönetmenler, devlet ve medya arasındaki ilişkileri konu alan filmler de üretmeye başlamışlardır.
Kitle iletişim araçlarını kontrol eden ya da kullanan medya bazı bilim adamlarına göre
yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olarak kabul edilmektedir. Gelişen teknoloji
ve imkânlarla hükümet ya da devletler medyayı çeşitli amaçlar için kullanma yoluna gitmişlerdir.
Bu bağlamda araştırmada, Wag The Dog ( Başkanın Adamları) filmindeki iktidar, ideoloji ve
medya üçgeninde gelişen olaylar incelenmiştir. Yapılan çalışmada iktidar ve medya arasındaki
ilişki, sinemada ideoloji kavramı ve iktidarın sinemayı nasıl kullandığı ele alınmıştır. Özellikle
konusu medya ve iktidar ilişkileri olan Wag The Dog filminin ideolojik çözümleme yöntemi ile
analizi yapılmıştır. Araştırma sonunda medya ve iktidar ilişkisinde medyanın güçlü ve etkili
bir araç olduğu, ancak son sözü iktidarın söylediği ortaya çıkmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.