Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'nde Çekim Edatı İşlevinde Kullanılan -IncA Ekli Zarf-eylem Yapıları

Hacı Ömer KARPUZ, Erkah SALAN

Özet


Seyahatnâme'de çekim edatı işlevi kazanmış -IncA ekli zarf-eylem yapılarını ele alan bu makale
giriş, inceleme ve sonuç bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş bölümünde çekim edatlarının
oluşumu hakkında bilgi verilmiş; inceleme bölümünde "varınca", "gelince", "olınca", "gidince",
"çıkınca", "enince" sözcüklerinin Seyahatnâme'de sınırlama bildiren çekim edatı işlevindeki
kullanımları örneklerle anlatılmıştır. Sonuç bölümünde, çalışmayla elde edilen tespit
ve yorumlara yer verilmiştir


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.