Pekiştirilmiş / Pekiştirmeli Özne Üzerine

Turgut BAYDAR

Özet


Türkiye Türkçesi gramerlerinde ve gramer terimleri sözlüklerinde özne ve türleri hakkında
bilgiler verilmektedir. Öznenin tanımı, mahiyeti konusunda kısmen birleşen araştırmacılar,
özne türleri üzerinde bugüne kadar herhangi bir birlik gösterememişlerdir.
Eldeki mevcut çalışmaların bazılarında özne türlerine ve bunlardan biri olarak da pekiştirilmiş
/ pekiştirmeli özneye yer verilmiştir. Araştırmacılar hangi yapıların pekiştirmeli özne
oluşturduğu konusunda tam bir mutabakat sağlayamamışlar; fakat çalışmalarında bu tür
özneden bahsetmişlerdir.
Biz, eldeki yazıda Türkçede böyle bir özne türü var mıdır? Hangi durumlarda pekiştirilmiş /
pekiştirmeli özneler oluşmaktadır? gibi sorular ışığında konuyu tartışacak; ardından da vardığımız
sonuçları dikkatlere sunacağız.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.