Kazan Tatar Türkçesi Deyimlerinde Arap Harflerinin Kullanımı

Tuğba AKTAŞ

Özet


Türkler geçmişten günümüze Köktürk, Uygur, Arap, Kiril, Latin gibi pek çok alfabe kullanmıştır.
Bunlar içinde en uzun sürelisi ve en yaygını tarihî ve bazı çağdaş Türk lehçelerinin
yazımı için kullanılan Arap alfabesidir. Bu alfabeye ait bazı harflerin kalıplaşmış ifadeler olan
deyimlerde kullanıldığı görülmektedir. Söz konusu alfabedeki harfler, Türkiye Türkçesinde
olduğu gibi ( “elifi mertek sanmak”, “lâmı cimi yok”, “mim koymak” vd. ) Kazan Tatar Türkçesinin
söz varlığında da kullanılmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, Arap alfabesinin günümüz
Kazan Tatar Türkçesi deyimlerindeki izlerinden bahsedilecektir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.