Seramik Alanında Kullanılan Terim ve Kavramlarda Türkçenin Durumu

Fikret HACIZADE

Özet


Bilim, sanat ve endüstri dünyasının en kapsamlı alanlarından biri olan seramik,
aynı zamanda zengin terim ve kavram varlığına sahiptir. Terim ve kavramların bol
kullanıldığı seramikte, çoğunluğun anlayabileceği bir Türkçenin ortaya konulması
çok önemlidir. Bu nedenle de seramik çalışmalarındaki Türkçenin bilimsel ve sanatsal
kapasitesinin kullanım özelliklerini, terim ve kavram çerçevesinde incelemeye çalıştık.
Çalışmada araştırma malzemesi olarak seramik alanında Türkçe yazılmış kitaplar,
makaleler, bildiriler ve yabancı dillerden Türkçeye aktarılmış eserler gözden geçirildi.
Seramikte kullanılan Türkçenin durumu, bu kaynaklardan alınan örneklerle konu
çerçevesinde açıklanmaya çalışıldı.
Seramikle ilgili yapılan çalışmalarda yabancı kökenli terim ve kavramların yoğun
kullanıldığı, terim birliğinin sağlanmadığı ve bunun da terim ve kavram kargaşasına
yol açtığı görülmektedir. Yaşanan bu kargaşa, seramikte kullanılan Türkçenin
bir bilim ve sanat dili olarak gelişmesini engellemektedir. Yapılan çalışmada seramik
alanında Türkçe yazılan eserlerin anlaşılmasını zorlayan ve ayrıca dilin kirliliğine de
yol açan bu kargaşanın temel nedenleri tespit edilmeye çalışılarak bazı çözüm önerilerinde
bulunulmaktadır


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.