Uygur Özerk Bölgesi’nde Kutadgu Bilig Araştırmaları- I

Yusufcan YASİN

Özet


Uygurların Kutadgu Bilig’le ilgilenmesi bir asra yakın bir tarihe sahiptir. 1984’de Uygur
Bölgesi’nde Kutadgu Bilig’in metin ve manzum çevirisinin yayınlanmasıyla bu sahadaki araştırmaların
temeli atılır. Bu tarihten sonra, Kutadgu Bilig araştırmaları düzenli bir yola girer.
Özel kurumlar kurulur ve sempozyumlar yapılır. Bilim adamları eseri kendi ihtisas sahasına
göre ele almaya başlar, yaptıkları araştırmalar gittikçe derinleşir ve tatbik ettikleri metodoloji
de beynelmilel ilim sahasının dikkatini çekecek bir mahiyet kazanır. Geniş kitleler de gördüğü
eğitim düzeyine göre eserden belirli bir ölçüde bilgi ve zevk alırlar. Üniversiteler, enstitüler,
kolejler, liseler, orta ve ilkokulların edebiyat dersinde Kutadgu Bilig için ayrı bir mevzu tahsis
edilir. Sanatçılar için de bu eser bir icadiyet konusunu teşkil eder. Bu arada, Kutadgu Bilig
üzerinde uzmanlaşan birçok bilim adamı ortaya çıkar. Bu çalışmamızda Uygur ilim sahasında
bu esere yönelik kurumlar, önemli faaliyetler, önde gelen araştırmacılar ve başlıca eserleri dile
getirmek ve değerlendirmekle birlikte eserle ilgili diğer sahalardan bahsedeceğiz


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.