Silifke Yörüklerinde Doğum, Evlenme ve Ölüm Gelenekleri Üzerine Bir Araştırma

Özkan DEMİR, Nur BAKAR

Özet


Yörükler, atlı‐göçebe Türk kültürüne uygun yaşantılarını diğer birçok Türk topluluğuna göre
daha uzun süre devam ettiren ve yerleşik düzene yakın zamanlarda geçen Türk topluluklarından
birisidir. Silifke yöresinde de hâkim olan yaşayış Yörük kültürünün ürünüdür ve bu kültür
birçok yerleşim birimine göre daha canlı olarak yaşatılmaktadır. Burada tabiat, bollukbereket,
hayvanlar, türbeler, ocaklar, nazar, kurban‐adak, uğur, büyü gibi konularda çok çeşitli
inanış ve doğum, evlenme ve ölüm gibi geleneklere rastlanmaktadır.
Doğum, evlenme ve ölüm, insan yaşamının başlıca üç geçiş dönemini oluşturmaktadır. Bu
dönemlerdeki uygulamalar, bağlı bulundukları kültürel yapının özelliklerine göre şekillenir.
Bu nedenle doğum, evlenme ve ölüm içerisinde yer alan gelenekler, görenekler ve uygulamalar
bu bölgenin geleneksel kültürünün önemli bölümünü oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Silifke
çevresindeki yörük kültürünün bu geleneklerinden bahsedilmiştir Araştırma sonucunda bu
geleneklerden bazıları devam ederken, çoğu unutulmuştur.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.