XV. Yüzyılın İkinci Yarısında Ilgın Vilayetinde İktisadi Yapı

Doğan YÖRÜK

Özet


Ilgın, Akşehir, Beyşehir ve çevresi Osmanlıların Karamanoğulları beyliğinden ilhak ettikleri
ilk topraklardır. Osmanlılar burada 1465‐1466 yılları arasında bir tahrir yaptırarak, bölgenin
vergilendirilebilir kalemlerini tespit etmişler ve timar dirliklerini eski Karaman sipahilerinin
yerine Osmanlı sipahilerine tevdi etmişlerdir. Bunun yanında bölgedeki vakıflar ve mülklere
ilaveten Karamanoğlu İbrahim Bey’in bazı kişilere verdiği vergi muafiyeti, görevlendirme vs.
gibi tasarruflarını da aynen kabul etmişlerdir. Bu tür bilgi ve belgeler Karaman tahrir, vakıf ve
mülk defterlerinde oldukça sık bir şekilde görülebilmektedir. Yukarıda sözü edilen tahrirde
Ilgın, 33 köyün bağlı bulunduğu vilayet statüsünde idari bir birim olarak karşımıza çıkmaktadır.
İdari birimin merkezini Ilgın şehir merkezi oluşturmakta, buradaki pazar, boyahane ve
cami ise şehir oluşumu açısından dikkat çekmektedir. Bu dönemde tüm Anadolu’da olduğu
gibi Ilgın ve çevresinde de ziraî faaliyetler diğer bütün ekonomik faaliyetlerin başında gelmektedir.
Üzerinde tarım yapılan arazilerin ekseriyeti tam çift ölçeğindedir. Bu topraklardan elde
edilen toplam ürün kişi başına bölündüğünde, ortaya çıkan hububat miktarı Anadolu’nun bazı
yerlerine göre yüksek, bazı yerlerine göre de düşük kalmaktadır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.