Yusuf Yunanî’nin Öldürülmesi ve Osmanlı-İngiliz İlişkilerine Etkisi

Yahya YEŞİLYURT

Özet


Tanzimat ile birlikte Osmanlı Devleti’nde gayrimüslim halk, Müslüman halkla eşit tutulmaya
başlanılmıştır. Bunun yanı sıra gayrimüslimlere tanınan bazı hak ve özgürlükler de bulunmaktaydı.
Ancak bu durum Müslüman halk tarafından tepkiyle karşılanıyordu. Çünkü gayrimüslimler,
emperyalist amaç güden devletlerin politikaları doğrultusunda hareket etmeye başlamışlardı.
Özellikle de İngiltere, diğer mezheplerdeki Hıristiyanları Protestan yapma amacıyla
Osmanlı topraklarında faaliyet göstermeye başlamıştı. Bu faaliyetler yardım dernekleri aracılığıyla,
Osmanlı Devleti’ndeki Hıristiyanlar arasında yürütülüyordu. Doğal olarak bu durum
Müslüman ve Müslüman olmayan halkın aralarının açılmasına neden oluyordu. Bu çalışmada
Siirt’te yaşanan bir vakʹa örneğinden yola çıkılarak, bu faaliyetlere Müslüman halkın tepkisi
ve Osmanlı Devleti’nin bakış açısı incelenecektir


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.