Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Siyasal Bir Portre: Ziya Gevher Etili

Murat KARATAŞ

Özet


üstlenmiş Ziya Gevher Etili’nin siyasi görüş ve faaliyetlerini incelemektedir. Etili, 1920 yılında
Ankara’da yayınlanmaya başlayan Hâkimiyet‐i Milliye Gazetesi’nin yazı işleri müdürü ve
1927‐1943 yılları arasında Çanakkale milletvekilli sıfatıyla, Türkiye’de erken dönem cumhuriyet
tarihinin önemli gelişmelerine şahit olmuştur. Nitekim siyasi görüş ve faaliyetleri de bu
dönemin karakteristik özellikleri ile paralel olarak yön bulmuştur. Dönemin milliyetçilik anlayışının
birçok özelliğini bünyesinde barındıran Etili, gerçekte, idari, kültürel, ekonomik ve
sosyal görüşlere sahip çok yönlü bir şahsiyettir


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.