Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması

Kadir CANÖZ, Nilüfer CANÖZ

Özet


Günümüz siyasetçilerinin önem verdikleri konuların başında imaj gelmektedir. Öyle ki imaj
oluşturmak için birçok alışkanlıklarından fedakârlık etmek veya birçok özelliği kendilerine kazandırmak
zorunda kalmaktadırlar. Bir siyasetçinin kişisel imajı onun sözlü iletişimi, sözsüz
iletişimi, diğer iletişim özellikleri (yazma, sunum, dinleme), karakteri, yeterlilikleri, davranışı
ve tavırlarının toplamından oluşmaktadır. Bu özelliklerden hangilerinin, ne derece diğer insanlar
tarafından önemsendiğini ortaya koymak amacıyla, T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün kişisel imajı hakkında bir alan araştırması yapılmıştır. Araştırma sonucunda Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ün imajının Türk insanı üzerinde büyük oranda olumlu olduğu sonucuna
ulaşılırken; bunda da en fazla sözlü iletişim faktörlerinin, karakter faktörlerinin ve sözsüz
iletişim faktörlerinin etkili olduğu bulgusu elde edilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.