Kültürlerarası İletişim Duyarlılığının İzlerini Aramak: “İletişim Fakültesi Öğrencileri Örneğinde Bir Araştırma”

Onur BEKİROĞLU, Şükrü BALCI

Özet


Küreselleşmenin, uluslararası ilişkilerin ve farklı kültürler arasındaki etkileşimin giderek
daha yoğun ve girift bir hal aldığı günümüz dünyasında kültürlerarası iletişim duyarlılığı
oldukça güçlü bir talep ve gereksinim olarak kendini göstermektedir. Dolayısıyla, kültürlerarası
duyarlılık düzeyini irdelemeye yönelik çalışmalar hem akademik hem de toplumsal açıdan
önemli bir rezerv niteliği taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında da Chen ve Starosta’nın (2000)
geliştirdiği Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği kullanılarak, kültürlerarası iletişim duyarlılığı
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri örneğinde incelenmiştir. Ayrıca, belli değişkenler
doğrultusunda kültürlerarası iletişim duyarlılık düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığı
da analiz edilmiştir. Yöntem olarak saha araştırmasının kullanıldığı çalışmada 302 öğrenciye
yüz yüze anket uygulanmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre; Chen ve Starosta’nın ölçeğindeki
5 faktörün tümüyle yinelenmediği ve 4 faktör grubunun ortaya çıktığı saptanmıştır. Diğer
taraftan; ERASMUS Değişim Programından Yararlanma İsteği, farklı ülkelerin medyasını
takip etme sıklığı, sosyal medyada farklı kültürlerden insanlarla iletişim kurma sıklığı, farklı
kültüre sahip bir ülkede yaşama isteği ve yabancı dil bilme düzeyine göre kültürlerarası duyarlılık
düzeylerinin anlamlı bir biçimde farklılaştığı ortaya çıkmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.