Türk Mûsıkîsi’nde Kullanılan 9 Zamanlı Usûllerde Adlandırma ve İcra Hataları

Sibel KARAMAN

Özet


Bu çalışma, Türk mûsıkîsi’nde kullanılan 9 zamanlı usûller üzerinde yapılmıştır. Bu usûllerin
kalıpları, velveleleri ve özellikleri ölçme aracı olarak kullanılmıştır. Dört bölümden oluşan bu
çalışmanın birinci bölümünde, meşk sistemi ile ilgili kısa bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde,
mûsıkîmizde usûl kavramı üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde, Türk
mûsıkîsi’nde kullanılan 9 zamanlı usûller ve özellikleri üzerine ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.
Dördüncü bölümde, 9 zamanlı usûllerin benzer ve farklı yönleri ile mukayeseleri üzerinde
durulmuştur. Beşinci bölümde ise hatalı yazımdan kaynaklanan 9 zamanlı usûllerde bestelenmiş
farklı formlardaki eserlerin bazılarının notalarına yer verilmiş, açıklamaları ile hangi usûl
olması gerektiği belirlenmiştir. Ayrıca usûl isimleri ile ilgili melodik yapı ve ölçme aracına
dayanarak açıklamalar yapılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.