Osmanlı Devleti’nde İlk Resmî Konservatuvar Olan Dârülelhanda Derleme ve Yayım Faaliyetleri

Kubilay KOLUKIRIK

Özet


Dârülelhan Osmanlı Devleti’nin resmî ilk konservatuarı olup, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş
süreci içerisinde kurulmuştur. Cumhuriyet dönemindeki Türk müziği ile ilgili derleme ve
yayım faaliyetlerinde bu kurum önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu makale ile Dârülelhanda
yapılan derleme ve yayım faaliyetleri ortaya konulacaktır. Kurum, ülkemizde müzik
yayımcılığına önemli katkılar sunmuştur. Dârülelhanda 1924 ile 1926 yılları arasında Dârülelhan
Mecmuası adıyla 7 sayı yayımlamıştır. Çalışmamızda Dârülelhan Mecmuası Osmanlı
Türkçesi’nden günümüz Türkçesine çevrilerek makaleler incelenmiştir. Dârülelhanda aynı
zamanda resmî ilk müzik derlemeciliği faaliyeti de gerçekleştirilmiştir. Daha önce bu konuda
yeterli çalışmanın olmaması bu makalenin önemini arttırmaktadır. Çalışmamızda çeviri ve
doküman analizi yöntemi kullanılmıştır


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.