Selçuklu Tarihini Derinden Etkileyen Bir Olay: Selçuklu- Yabgulu Mücadelesi

Sefer SOLMAZ

Özet


Selçukoğulları Selçuk Bey’in oğullarından Mikail’in soyundan gelenler ile Arslan Yabgu’nun
soyundan gelenler olmak üzere iki kola ayrılmışlardır. Bunlardan Mikail’in soyundan gelenler
Selçuklular şeklinde adlandırılmış ve Büyük Selçuklu Devleti’ni kurmuşlardır. Arslan Yabgu’nun
soyundan gelenlere ise Yabgulular denilmiş ve bunlar da Türkiye Selçuklularını oluşturmuşlardır.
Bütün Selçuklu Tarihi boyunca Selçuklular ile Yabgulular arasında bir soğukluk,
çekişme, hatta mücadele vardır. Bunun temeli Selçuk Bey’in sağlığına kadar uzanmaktadır.
Bu durum Büyük Selçuklular kurulduktan sonra da iç isyanlar ve saltanat mücadeleleri
şeklinde devam ettiği gibi Türkiye Selçukluları’nın ilk zamanlarına kadar sürmüş ve Türkiye
Selçuklu hükümdarlarından iki kişinin hayatına mal olmuştur


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.