ÜMİTLE ÜMİTSİZLİK ARASINDA BİR FERYAT: SÜLEYMAN NAZİF’İN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAKİ TAVRI

Mehmet YILMAZ

Öz


Dönemin edebî eserlerinde Birinci Dünya Savaşı’nın nasıl ele alındığını incelemek, Türk toplumunun tarih sahnesindeki varlığında büyük bir kırılma noktası oluşturan bu savaşın manevi ve kültürel iklimimizdeki yerini tayin etme noktasında önemli katkılar sağlayacaktır. Süleyman Nazif, Birinci Dünya Savaşı başladığı sıralarda Bağdat valisidir. Devlet adamlığının yanı sıra gazeteciliği, nesir ve şiir sahasında muhtelif eserler üretmesi, onu devrinin ruhunu yakalama ve yansıtma açısından önemli kılar. Eserlerinin çoğunu Birinci Dünya Savaşı devam ederken üretir. Bu çalışmada, Birinci Dünya Savaşı’nın edebiyatımıza nasıl yansıdığını tespit etmeye katkı sağlaması amacıyla Süleyman Nazif’in Birinci Dünya Savaşı sırasındaki tavrı eserlerinden yola çıkılarak incelenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı, Galiçya, Malta Sürgünü.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.