YENİ UYGUR TÜRKÇESİYLE YAPILMIŞ KUR’ÂN-I KERÎM TERCÜMESİNDE ESMÂÜ’L-HÜSNÂ

Erol TOPAL

Özet


Allah’ın en güzel isimleri anlamına gelen Esmâü’l-Hüsnâ, araştırmacılar tarafından her zaman ilgi çeken bir konu olmuş ve üzerinde pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmadaki amaç da Esmâü’l-Hüsnâ’nın Yeni Uygur Türkçesi Kur’ân-ı Kerîm tercümesindeki karşılıklarını belirlemektir. Çalışmanın giriş bölümünde Esmâü’l-Hüsnâ ve çalışmanın mahiyeti hakkında kısa bir bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise Esmâü’l-Hüsnâ tabirinin geçtiği ayetler, sayısı ve bunların Yeni Uygur Türkçesi Kur’ân-ı Kerîm tercümesindeki karşılıkları belirtilmiştir. Üçüncü bölümde, Allah’ın isimlerinin Uygurca karşılıkları ayet numaralarıyla birlikte verilmiş, Uygurca anlamları yazılmış ve her kelime için kelimenin geçtiği ilk ayet örnek olarak gösterilmiştir. Sonuç kısmında Allah’ın Kur’ân’-ı Kerîm’de –isim olarak- yer alan 77 ismine Yeni Uygur Türkçesi Kur’ân tercümesinde 149 karşılık verildiği tespit edilmiştir. Yapılan sınıflandırma sonucu bu 77 ismin tercümesinde, Türkçe, Arapça+Türkçe, Türkçe+Arapça, Farsça+Türkçe, Türkçe+Farsça+Arapça, Arapça, Farsça, Arapça+Farsça ve Farsça+Arapça kelimeler veya kelime grupları kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca, Esmâü’l-Hüsnâ’ya Yeni Uygur Türkçesi Kur’ân tercümesinde verilen bütün karşılıkların hangi dile ait olduğu belirtilmiş ve frekans sayıları verilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Kur’ân-ı Kerîm, Esmâü’l-Hüsnâ, Yeni Uygur Türkçesi.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.