Osmanlı Toplumu’nda Köle ve Cariyeler, Sofya 1550-1684

İbrahim Etem ÇAKIR

Özet


Köle; hürriyetlerine sahip olmayan, başkalarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan kişilerdir. Erkeklere köle, kadın olanlarına ise cariye denilmiştir. Hukukî işlemlere konu olan, para ile alınıp satılabilen köle ve cariyelere Osmanlı dönemi Sofya’sında da rastlamak mümkündür. Bu incelemede Sofya şer’iyye sicilleri esas alınarak köle ve cariyeler hakkında bilgilere yer verilmiştir. Köle ve cariyelerin etnik kökenleri, efendilerinin durumu, azat edilme yolları kadı mahkemesinde hak arayışları gibi hususlar İslam hukuku çerçevesinde izah edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Köle, cariye, Sofya

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.