İngiliz Arşiv Belgelerinde Tahrifât: Türkiye Dosyası 1

Cengiz Kartın

Öz


İngiltere ulusal arşivi dünyanın en büyük arşivlerinden biridir. Bu arşivde milyonlarca belge araştırmacılara açılmıştır. Ancak bu hizmet sırasında arşivde görevli olan İngiliz yetkililer arşiv belgelerinin üzerlerinde ciddi tahrifât yapmışlardır. Bu tahrifât iki şekilde gerçekleşmiştir. Birincisi belgenin üzeri siyah bir boya ile tamamen kapatılmak şeklinde, ikincisi ise belgenin makas ile kesilmesi suretiyle. 


Anahtar Kelimeler


İngiltere; Türkiye; Tahrifât; İngiliz Ulusal Arşivi.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


PRO, FO 371/6464, “Supreme Council’s Decision in Regard to Turkish Settlement”, Tarih: 31 Ocak 1921, No: E 1360, s. 195-196.

PRO, FO 371/6468, “Franco-Turkish Agreement”, Tarih: 4 Nisan 1921, No: E 3982, s. 67.

PRO, FO 371/6468, “Political Situation in Turkey”, Tarih: 30 Mart 1921, No: E 3765, s. 29-30.

PRO, FO 371/6469, “Flight of Prince Omer Farruk to Anatolia”, Tarih: 2 Mayıs 1921, No: E 5096, s. 338.

PRO, FO 371/6469, “Movements of Bekir Sami Bey”, Tarih: 4 Mayıs 1921, No: E 5216, s. 347-348.

PRO, FO 371/6469, “Movements of Prince Farruk”, Tarih: 6 Mayıs 1921, No: E 5293, s. 48.

PRO, FO 371/6470, “Political Situation at Angora”, Tarih: 25 Mayıs 1921, No: E 5950, s. 139-140.

PRO, FO 371/6481, “Activities of Japanese Representative at Constantinople”, Tarih: 30 Aralık 1921, No: E 14296, s. 356.

PRO, FO 371/6481, “Italian Relations with the Nationalists”, Tarih: 7 Mart 1921, No: E 2959, s. 43.

PRO, FO 371/6481, “Reported Negotiation for Supply of Arms etc. To Nationalists from Italy”, Tarih: 14 Mart 1921, No: E 3218, s. 57.

PRO, FO 371/6485, “Action of Grek Government in Regard to Turkish Prisoners of War Being Repatriated in Japanese”, Tarih: 19 Nisan 1921, No: E 4617, s. 113-114.

PRO, FO 371/6485, “Repatriation of Turkish Prisoners of War in Japanese s.s. ‘Heimei Maru’”, Tarih: 3 Mayıs 1921, No: E 5174, s. 149.

PRO, FO 371/6530, “Allied Neutrality in Turco-Greek Conflict”, Tarih: 20 Eylül 1921, No: E 10526, s. 6.

PRO, FO 371/6530, “Future Administration of Territory in Grek Occupation”, Tarih: 29 Eylül 1921, No: E 10803, s. 161.

PRO, FO 371/6530, “Hostilities between Greeks and Kemalists”, Tarih: 26 Eylül 1921, No: E 10659, s. 75.

PRO, FO 371/6530, “Hostilities between Greeks and Kemalists”, Tarih: 3 Ekim 1921, No: E 10909, s. 183.

PRO, FO 371/6530, “Hostility between Greeks and Kemalists”, Tarih: 22 Eylül 1921, No: E 10602, s. 33 ve 43.

PRO, FO 371/6530, “Indian Loan for Supply of Munitions to Kemalists”, Tarih: 28 Eylül 1921, No: E 10784, s. 157.

PRO, FO 371/6530, “Seizure of Soviet Warship in Black Sea”, Tarih: 24 Eylül 1921, No: E 10647, s. 62.

PRO, FO 371/6560, “Fate of Armenian Population”, Tarih: 9 Aralık 1921, No: E 13528, s. 89.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.