GAZİPAŞA DİLLERE DESTAN ADLI ESERDEN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR

Fatih Numan KÜÇÜKBALLI

Özet


Ağızlar, teknolojik gelişmeler ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla standart dilin baskın etkinliğinde kaybolmakta ve söz varlıkları gün geçtikçe yok olmaktadır. Bu durum ağız çalışmalarında planlı ve hızlı bir şekilde uzmanlar tarafından yapılacak derleme çalışmalarının acilliğini ortaya koymaktadır. Yapılacak çalışmalarda metin derlemeleriyle yetinilmemeli, teker teker çalışılan yörenin söz varlığı ortaya çıkarılmalıdır.

Anadolu ve Rumeli ağızlarının söz varlığıyla ilgili en kapsamlı çalışma Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yayımlanan Derleme Sözlüğü (DS)’dür. Bu eser, söz varlığı derlemeleri için en önemli kriterdir.  Dolayısıyla bu hususta yayımlanan çalışmalar hep DS’ye katkı mahiyetindedir. Biz de bu çalışmada Gazipaşa ağzının yerel söz varlığıyla yazılmış şiirlerden oluşan Gazipaşa Dillere Destan adlı eserden yola çıkarak DS’ye katkı yapmayı amaçladık.


Anahtar Kelimeler


Ağız Araştırmaları, Derleme Sözlüğü, Antalya Gazipaşa Ağzı, Gazipaşa Dillere Destan

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.