İNGİLTERE’DEKİ TÜRKÇE KONUŞAN TOPLUMUN KONUŞMA DİLİNDE RASTLANILAN İKİLEMELER ÜZERİNE

Ufuk Deniz AŞÇI

Öz


ÖZET

İngiltere’deki Türkçe konuşan toplum ifadesi, İngiltere’ye göç etmiş Kıbrıslı Türkleri, Türkiyeli Türkleri, Kürtleri ve diğer ülkelerden göç eden Türkleri kapsamaktadır.

Bugün İngiltere’de kayıtlı 170.000 civarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaşamaktadır. Kayıtlı kişiler haricinde Türkiye’den çeşitli yollarla buralara gelenlerle beraber yaklaşık 200.000 civarında Türkiyelinin olduğu tahmin edilmektedir. Kıbrıs’tan göçen Türklerin nüfusu yaklaşık olarak 300.000’dir. Büyük Britanya’da toplam 500.000’e yakın Türkçe konuşan kişi vardır.

2012 yazında, Londra’da, burada yaşayan ve hâlâ baskın bir şekilde işlerini Türkçe ile halleden halkın dili ile ilgili inceleme yapma fırsatı bulduk. Türkçe konuşan toplumun dilinde iki dillilik (bilingualism) ve dil karışması (interference) olduğunu tespit ettik ve bu tespitlerimizi bir makale hâline getirip 2012’de yayımladık. Bunun dışında, İngiltere’de Türkçe konuşan toplumun konuşma dilinde -çok yaygın ve sayıca fazla olmasa da- bir sözcüğü Türkçe, diğeri İngilizce olan ilginç ikileme örnekleri tespit ettik.

Bu ikileme örnekleri, Eski Uygur Türkçesi döneminden (9’uncu yüzyıl) itibaren Türkçenin çeşitli yazma eserlerinde rastlanılan ikilemelere benzemektedir. İngiltere’de tespit ettiğimiz ikilemelerin, tarihî ve çağdaş Türkçe metinlerdeki ikileme örneklerinin oluşum süreci, görevi ve kullanım şekli hakkında önemli ipuçları sunmaktadır.


Anahtar Kelimeler


İngiltere’deki Türkçe konuşan toplum, ikileme, Eski Uygur Türkçesi, Türkçede ikilemeler, İngiltere

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.