Osmanlı Döneminde İstanbul’da Vilayet İdaresinin Teşekkülü

Mehmet Güneş

Özet


Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul, 19. yüzyılda idari açıdan önemli değişiklikler yaşamaya başlamıştı. Özellikle bu yüzyılın ikinci yarısında önce merkezde ve akabinde Galata Beyoğlu bölgesinde belediye idaresi teşkil edildi. Belediye idaresine göre daha geç bir tarihte İstanbul’da vilayet idaresinin tesis edilmesi de gündeme geldi. Taşra idaresinde önemli bir yeri olan 1864 Vilayet Nizamnamesi’nden birkaç yıl sonra İstanbul’da bir vilayet idaresi kuruldu; ancak bu idare, Zabtiye’ye bağlandı ve diğer şehirlerden daha farklı bir şekil aldı. Esasen İstanbul’da vilayet idaresinin teşkili ise II. Meşrutiyet döneminde meydana geldi. Ancak bu vilayet, etkili bir şekilde idare edilemedi; böylece kısa sürede birçok idareci, devletin sonuna kadar vali ile belediye başkanı fonksiyonunu bir arada üstlenerek vilayetin işlerini yaptılar.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.