OSMANLI POLİS OKULLARI:EĞİTİM / OTTOMAN POLICE SCHOOLS: EDUCATION

İbrahim YILMAZ

Özet


XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde sosyal, idarî ve hukukî değişimlerin hem hızlandığı hem de yoğunlaştığı bir dönemdir. Bu değişim hareketlerinin bir sonucu olarak 1845' te polis teşkilâtı kuruldu.  1880' lerde ise vilayetlerde teşkilatlanmaya başlamasıyla öncekinden farklı, kendine özgü bir iç güvenlik kültürü oluşmaya başladı. Bunda sadece askerî eğitimin yeterli olmayacağı,  polisin, askerî eğitim yanında başka eğitimler de alması gerektiği anlaşıldı. Bu düşüncelerle, 1907' de, Selanik'te ilk polis okulu açıldı. Bu okulu Dersaadet, Beyrut, Adana, Bağdat Trabzon, Erzurum polis okulları takip etti. Buna göre Osmanlı polis okullarının eğitim stratejileri nedir?  Eğitim programları hangi konuları içermektedir?  Sahip oldukları eğitim araçları ve diğer imkânlar nelerdir gibi soruların cevaplarını bulmak, bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.