MEHMET ÂKİF ERSOY’DAN ARAP LATÎFELERİ / ARABIC WAGGERY FROM MEHMET ÂKİF ERSOY

Recep DİKİCİ

Özet


Mehmet Akif Ersoy, tahsili sırasında Arapça dersler alması ve Mısır’da yıllarca kalması itibariyle, Arap dili ve edebiyatını çok iyi bilmektedir. Bu yüzden birçok Arapça tercümeler yapan Mehmet Akif, Mısır yıllarında Kahire'deki “Câmiat-ül Mısriyye" adlı üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı dersleri de vermiştir (1925-1936).

Mehmet Âkif, Arap latîfelerini kişizadeler, Harunürreşid ve bedevî, İhşidîler sultanı Kâfûr ve Mütenebbî başlıkları altında işlemiştir.


Anahtar Kelimeler


Mehmet Âkif, Mısır, Arap latîfeleri.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.