BUHARA’DAKİ CEDİTÇİLİK HAREKETİ VE YAŞ BUHARALILAR / JADIDISM MOVEMENT IN BUKHARA AND YASH BUKHARIANS

Nurettin HATUNOĞLU

Öz


Buhara'da 20. yy başlarında meydana gelen fikri hareket Yaş buharalılar olarak bilinmektedir. bu hareket Türkistan genelindeki ceditçilik hareketi ile benzer yönler taşısa da kendi içinde farklılıklar göstermektedir. siyasallaşması ve iktidarı ele geçirme süreçleri son dönem Türkistan tarihi için önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler


Yaş Buharalılar; Buhara; Alim Han; Ceditçilik; Türkistan

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Baymirza Hayit, Türkistan Devletlerinin Milli Mücadele Tarihi, TTK Yay. Ankara 1995.

Sadretin Ayni Buhara İnkılabı Tarihi İçun Materyaller, SSSC Halklarınıng Merkezi Neşriyatı, Moskova 1926.

Buhara Ahbarı Gazetesi (1920-1923) muhtelif sayılar.

Kahraman Recebov, Yaş Buharalikler, Buhara Mevclerı dergisi S. 2, Buhara 2005.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.