HUNLARIN GANSU KORİDORU’NDAKİ GUZANG 姑 臧 ŞEHRİ ÜZERİNE BAZI NOTLAR / SOME NOTES ON HUNNISH GUZANG 姑 臧 CITY OF GANSU CORRIDOR

Kürşat YILDIRIM

Özet


Çin Halk Cumhuriyeti’nin orta kısmında, Doğu Türkistan’a ilerleyen yol üzerinde yer alan Gansu Eyaleti’ndeki Wuwei 武 威 İli’nin toprakları eski Türk yurtlarındandır. M.Ö. II. yüzyılda Hunlar burada Guzang 姑 臧 (Hun dilinde Gaizang 盖 臧) adlı bir şehir kurmuşlardır. Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra bu stratejik şehir hâkimiyet mücadelelerine konu olmuş ve türlü güçlerin eline geçmiştir. Bölge ile ilgili tarih ve tarihî coğrafya çalışmalarına katkı sağlamak üzere mühim bir merkez olan bu şehre dâir bazı tahliller yapılacaktır.


Anahtar Kelimeler


Guzang, Hunlar, Wuwei, Şehir, Çin

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Acar, Serkan (2010), “Kazan Adının Kökeni”, Karadeniz Araştırmaları, 26, 2010, s. 27-33.

Bei Shi (1997), Beijing: Zhonghua Shuju Yay.

Chavannes, E. (1907), “Les pays d’Occident d’aprés le “Heou Han chou””, T’oung Pao, II, 8, s. 149-234.

Clauson, Sir Gerard (1972), An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish, Oxford: Oxford University Yay.

Han Shu (1997), Beijing: Zhonghua Shuju Yay.

Hou Han Shu (1997), Beijing: Zhonghua Shuju Yay.

Hucker, C. O. (1985), A Dictionary of Official Titles in Imperial China, California: Southern Materials Center Yay.

Jin Shu (1997), Beijing: Zhonghua Shuju Yay.

Jiu Tang Shu (1997), Beijing: Zhonghua Shuju Yay.

Mackenzie, Donald A. (1996), Çin ve Japon Mitolojisi, Çev., K. Akten, İstanbul: İmge Yay.

Ögel, Bahaeddin (1948), “Çin Kaynaklarına Göre Wu-sun’lar ve Siyasi Sınırları Hakkında Bazı Problemler”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, VI/4, s. 259-278.

Puri, B. N. (1996), Buddhism in Central Asia, Delhi: Motilal Banarsidass Yay.

Shiratori, K., (1930), “On the Territory of the Hsiung-nu Prince Hsiu-t’u Wang and his Metal Statues for Heaven Worship”, Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko, 5, Tokyo, s. 1-79.

Shui Jing Zhu (2001) Beijing: Shidai Wenyi Yay.

Sui Shu (1997), Beijing: Zhonghua Shuju Yay.

Tong Dian (2003), Beijing: Zhonghua Shuju Yay.

Wei Shu (1997), Beijing: Zhonghua Shuju Yay.

Xin Tang Shu (1997), Beijing: Zhonghua Shuju Yay.

Yıldırım, Elvin (2012), Türk Kültüründe Renkler ve İfade Ettikleri Anlamlar, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Yuanhe Junxian Tuzhi (1983), Beijing: Zhonghua Shuju Yay..

Zi Zhi Tong Jian (1997), Beijing: Zhonghua Shuju Yay.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.