THE SHAPING OF THE YOUNG TURK IDEOLOGY IN THE BALKAN TRAUMA AND ITS REFLECTION ON THE CUP POLICY TOWARDS THE OTTOMAN MIDDLE EAST / BALKAN TRAVMASI İLE ŞEKİLLENEN JÖN TÜRK İDEOLOJİSİ VE İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ’NİN ORTA DOĞU POLİTİKALARINA YANSIMALARI

Murat ÖNSOY, Ayşe Ömür ATMACA

Özet


Geç 19. yüzyıl ve erken 20. yüzyılda Balkanlar’da tezahür eden olaylar ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Orta Doğu’daki politikaları arasında bir nedensellik ilişkisi mevcuttur.  İkinci Meşrutiyet ve takip eden yıllarda Osmanlı yönetici sınıfını teşkil edecek olan Cemiyet üyeleri Balkan milliyetçilikleri döneminde trajik ve travmatik bir dizi deneyim yaşamışlardır. Padişahın genç subay ve bürokratları olarak hizmet ettikleri bölgede hayatlarının ve kariyerlerinin en zor dönemlerinden birini yaşamış olan Cemiyet üyeleri, bu deneyim neticesinde İmparatorluğun geriye kalan topraklarındaki tebaaya kuşkuyla yaklaşmışlardır. Balkan milliyetçilikleri döneminin etkileri, Orta Doğu’daki Arap tebaaya karşı da bir güvensizlik şeklinde tezahür etmiş, merkezileştirici ve ilerleyen zamanda Osmanlıcılıktan, İslamcılığa ve en son da Türk milliyetçiğine evirilen bir kimlik siyasetinin uygulanmasına yol açmıştır. Bu çalışmanın amacı, Balkan milliyetçilikleri döneminde şekillenen İttihat ve Terakki Cemiyeti ideolojisini ortaya çıkaran faktörleri analiz etmek ve Balkanlarda yaşanan travmanın Cemiyet’in Orta Doğu’daki Arap tebaaya yönelik uyguladığı siyasetin sonuçlarını tartışmaktır.


Anahtar Kelimeler


Jön Türkler; İttihat ve Terakki Cemiyeti; Balkanlar; Arap Milliyetçiliği; Merkezileşme

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bibliography

AHMAD, Feroz (1986), İttihat ve Terakki (1908 - 1914), İstanbul: KaynakYayınları.

AHMAD, Feroz and RUSTOW, Dankward A., (1976) “İkinci Meşrutiyet Döneminde Meclisler: 1908-1918”, Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, No 4–5, pp. 245-284.

AHMAD, Feroz, (1993), The Making of Modern Turkey, London: Routledge.

ANTONIUS, George, (1938), The Arab Awakening, London.

BERKES, Niyazi Berkes, (1964) The Development of Secularism in Turkey, Montreal: McGill University Press.

BOZBORA, Nuray, (2012), “Albanian Perception of 1908 Revolution and Its Effects on Albanian Nationalism”, IBAC, Vol.2, pp. 623-644.

DAWN, C. Ernest, (1991), “The Origins of Arab Nationalism”, The Origins of Arab Nationalism, New York: Columbia University Press.

DEMİRCİ, Süleyman, (2006), “The Methods Employed by the Unionists in Power to Control People of the Ottoman Balkan Peninsula”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No:21, pp. 467-479.

GÖÇEK Fatma Müge, (2002) “Decline of the Ottoman Empire and the Emergence of Greek, Armenian, Turkish, and Arab Nationalisms”, Social Constructions of Nationalism in the Middle East, Albany: SUNY Press.

GÖÇEK, Fatma Müge, (March 2008), “What is the Meaning of the 1908 Young Turk Revolution? A Critical Historical Assessment in 2008”, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 38, pp. 179-214.

HANİOĞLU, M. Şükrü, (1995), The Young Turks in Opposition, New York: Oxford University Press.

HANİOĞLU, M. Şükrü, (2001), Preparation for a Revolution: The Young Turks, 1902-1908, Oxford: Oxford University Press.

HASAN (AMÇA), Çerkes, (1989), Doğmayan Hürriyet: Bir Devrin İç Yüzü 1908-1918, İstanbul: Arba.

HEYD, Uriel, (1950) Foundations of Turkish Nationalism The Life and Teachings of Ziya Gökalp, London: Luzec& Company and The Harvill Press.

JELAVICH, Barbara, (2009), Balkan Tarihi-II, 20.Yüzyıl, İstanbul: Küre Yayınları, İstanbul.

KAYALI, Hasan, (1997) Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism, and Islamism in the Ottoman Empire, 1908-1918, Berkeley: University of California Press.

KHOURY, Philip S., (1983) Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus 1860-1920, Cambridge: Cambridge University Press.

KUTAY, Cemal, (1966), Tarih Sohbetleri (Conversations on History) Volume II, İstanbul: Halk.

LEWIS, Bernard, (1997), The Middle East: A Brief History of the Last 2,000 Years, New York: Touchstone Books.

LUKE, Harry, (1936) The Making of Modern Turkey, London: McMillan.

MARDİN, Şerif, (1983), Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, İstanbul: İletişim Yayınları.

NUR, Rıza, (1965), Hayat ve Hatıratım I, İstanbul: İşaret.

OCHSENWALD, William. and FISHER, Sydney Nettleton, (2003), The Middle East: A History, Boston: McGraw-Hill Inc.

ORTAYLI, İlber, (2009), İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul: Timaş.

RIZA BEY, Ahmed, (1988), Meclis-i Mebusan ve Ayan Reisi Ahmed Rıza Bey’in Anıları, İstanbul: Arba.

SHAW, Stanford J, SHAW, Ezel Kural, (1977) History of the Ottoman Empire and Modern Turkey: Volume 2 Reform Revolution and Republic, Cambridge: Cambridge University Press.

SORBY, Karol, (2005), “Arab Nationalism After the Young Turk Revolution (1908-1917)”, Asian and African Studies, No. 14, pp. 4-21.

TAUBER, Eliezer, (1993), The Emergence of Arab Movements, London: Frank Caas.

YEŞİLYURT, Nuri, (2005), Collapse of Empire: Ottoman Turks and the Arabs in the First World War, Cambridge: University of Cambridge, (Unpublished Master Thesis).

YETİM, Fahri, (December 2008), “II. Meşrutiyet Döneminde Türkçülüğe Geçişte Kapsayıcı Formül: “Millet-i Hâkime” Düşüncesi ve Etkileri”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 71-84.

ZEINE, Zeine N., (1958), Arab-Turkish Relations and the Emergence of Arab Nationalism, Beirut: Khayat’s.

ZÜRCHER, Erik Jan,(2014) “Macedonians in Anatolia: The Importance of the Macedonian Roots of the Unionists for their Policies in Anatolia after 1914”, Middle Eastern Studies, Vol. 50, No. 6, pp. 960-975.

ZÜRCHER, Erik Jan, “Renewal and Silence - Unionist Policies After World War I”, Access Date: 2014. 01.05. http://edoc.bibliothek.uni-halle.de/servlets/MCRFileNodeServlet/HALCoRe_derivate_00003231/ejz32_renewal_and_silence.pdf

ZÜRCHER, Erik Jan, (1992), “The Ottoman Legacy of the Turkish Republic: An Attempt at a New Periodization”, Die Welt des Islams, vol. 32, pp. 237-235.

ZÜRCHER, Erik Jan, (2010), The Young Turk Legacy and Nation Building: From the Ottoman Empire to Ataturk's Turkey, London: I.B. Tauris.

ZÜRCHER, Erik Jan, (October 2002), “The Young Turks– Children of the Borderlands?”, Turkology Update Leiden Project Working Papers Archive Department of Turkish Studies, Universiteit Leiden.

ZÜRCHER, Erik Jan, (1994), Turkey: A Modern History, London: I


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.