SAFAHAT’TA İÇKİ-KUMAR ÇIKMAZINDAKİ ERKEKLERİN KADINA BAKIŞI VE AKİF’İN ÇÖZÜM ÖNERİSİ: EĞİTİM / THE POINT OF VIEW OF MEN WHO HAVE DILEMMA OF ALCOHOL AND GAMBLE TO WOMAN ON SAFAHAT AND PROPOSED SOLUTION OF AKIF: EDUCATION

Hatice FIRAT

Özet


Toplum sorunlarını şiirde işlemekten çekinmemek gerektiğini vurgulayan ve eserlerinde işleyen bir şair olan Mehmet Akif’in önemsediği konulardan biri içki-kumar alışkanlığı olan erkeklerin kadına bakışıdır. Çalışmada şairin özellikle Meyhane, Mahalle Kahvesi ve Köse İmam adlı eserleri bu doğrultuda incelenmektedir. Şairin; içki, kumar, kahvehane alışkanlıklarını aileyi yıkan yani huzursuzluk ve kavgaya sebep olan, boşanmaları artıran unsurlar olarak gördüğü belirlenmiştir. Bu tür alışkanlıkları olan kişilerin; kadına değer vermediği, sözünü dinlemediği, onlara sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı, basit sebeplerle boşadığı ya da üste evlenme isteğiyle eşlerini mutsuz ettikleri görülmektedir. Kadınların ise; aileyi toparlayıcı, çalışkan, sorumluluk sahibi ve uysal olduğu buna karşılık eşlerinin davranışları nedeniyle mağdur ve mutsuz oldukları anlaşılmaktadır. Akife göre cahillik bu durumun sebebidir ve çözüm küçük yaştan itibaren aileden başlayarak verilecek iyi bir eğitimdir.


Anahtar Kelimeler


Safahat, meyhane, kahvehane, kadın, erkek.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


BAKİLER, Y. Bülent (2006, Mart), Mehmet Akif Ersoy’da Çağdaş Türkiye İdeali, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 73, s. 50-56.

CEYLAN, Metin (2008), “Mehmet Akif’in Şiirlerindeki Sosyal Mesajlar”, I.Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Poster Bildiriler, 19-21 Kasım 2008, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, http://uam.mehmetakif.edu.tr.

ÇETİN, Nurullah (2006, Mart), “Günümüze Işık Tutan ‘Münevver Aydın’ Mehmet Akif Ersoy”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 73, s.57-68 .

DÜZDAĞ, M. Ertuğrul (2004), Mehmet Akif Ersoy, İstanbul: Kaynak Kitaplığı.

ERSOY, M. Akif (2010), Safahat, Ankara: Hece Yayınları,

FIRAT, Hatice (2015). “Safahat ve Aile Eğitimi”, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (TÜBAR), 37,s. 169-188.

KABAKLI, Ahmet (1997), Mehmed Akif, Türk edebiyatı Ansiklopedisi, C: 3, İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları,

KUNTAY, M. Cemal (1939), Mehmed Akif, İstanbul: Semih Lûtfi Kitabevi,

OKAY, Orhan (2007), “Söyleşiler”, Akif’ten Asım’a, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları

ÖZER, Ali (1991), Mehmet Akif ve Eğitim, İzmir: Anadolu Matbaacılık

TİMURTAŞ, F. Kadri (1986), “Cemiyetçi Şair”, Ölümünün 50. Yılında Mehmet Akif Ersoy’a Armağan, Selçuk Üniversitesi, Konya: Selçuk Üniversitesi Basım Evi,

TUNCER, Hüseyin (2001), Meşrutiyet Devri Türk Edebiyatı, İstanbul: Ders Kitapları Anonim Şirketi,


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.